Архив метки: Кыргызча

Жети мининчи окуучу сайтка келип кетти

 

Бугун сайтка 7000-чи окуучу баш бакты.

Ал Казакстандан болуп чыкты. Кандай кызыктуу маселе тапты — белгисиз, бирок мындан ары бул жолду билип алганы бизди кубантты.

Баса, сайтка жазылганда эсеби 900 чапчып калды.

 

 

Прозаик Дайырбек Казакбаев

ДАЙЫРБЕК

 
Дайырбек менен Маскөөдө 1965-жылы сентябр айында жолуктум. Адабий институтту бүтүрүп, ээлигип турган учуру экен. Добролюбов көчөсүндө жатакана бар. Студенттер төлүй орустар көрүндү. Читать далее Прозаик Дайырбек Казакбаев

Список погибших во время протестного акта 7 апреля в Бишкеке

Читать далее Список погибших во время протестного акта 7 апреля в Бишкеке

Республикалык соттук медициналык экспертизанын бюросу берген тизме

9.04.10. (09.00) карата

76 адам (РБСМЭ — 72 жана БНИЦТиО — 4 ).

№№ Аты-жөнү Туулган жылы Соттук-медициналык экспертиза берген тыянак Жашаган дареги

Мамасалы Апышев о Чингизе Айтматове

(на киргизском языке)

Развернутый анализ феномена Чингиза Айтматова — писателя и человека.

Айтматовдун акыркы адашуусу,
же түбөлүктүүлүк фонундагы портретке штрихтер

Ошентип, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайтышы менен бирге кыргыз улуттук адабиятынын тарыхындагы «кыргыз совет адабияты» деп аталган (ал эгемендик доорунда да жашагандыгына, соңку эки романын: «Тавро Кассандры», (1994), «Вечная невеста» (2006) жаңы социалдык-саясий шарттарда жаратканына карабастан) артта зор из калтырган бир глобалдуу доор аяктап, адабияттын өнүгүү тарыхындагы жаңы барак ачылды. Читать далее Мамасалы Апышев о Чингизе Айтматове

Муса Мураталиев. Жаман.(«Манас айтуу» романдан)

Колуңуздагы чыгарма эски жана жаңы заман таасири астында жазылды.
Эски заман эпкини катары Түндүк Азия менен Борбордук Азиянын байыркы элдеринин бири кыргыз элинин оболку тарыхы иликтөөгө алынды. Кыргыздын кырк уруу системасын иликтөө аны «Манастын» турптына алып келгендиктен улуу мурастын сюжетин баштан-аяк чечмелеп чыгуу китептин кыйла бөлүгүн түздү.
Кыргыздын жоголуп кеткен урууларынын тагдыры берилип, алар жашап өткөн кездердеги алар тебишкен байыркы элдер: хунндар, гунндар, кем-кемжуттар, кытайлар, дасялар жана бири менен биринин кантип кармашкандары притча түрүндө чагылдырылды.
Жаңы заман эпкини катары советтик империянын кыйрашы маскөөлүк жашоонун негизинде берилди. Орусиялыктар психологиясында болуп аткан өзгөрүүлөр, коомчулукту кеңири кучагына алган кылмыштуулук алар менен табакташ болуп кеткен чекисттер турмушу чагылдырылды.
Баш каарман Бек Мурза орус досу Юрий Уста, немис досу Леонард Линкс, кыргыз досу Асан Жапар жана америкалык досу Чарльз Стивенсон болуп андай жашоону кантип баштарынан өткөрүшү баяндалды.

Скачать УУЛУМА ДЕГЕН КОНСПЕКТ