Архив рубрики: К читателям

Пять минут о Чингизе Айтматове

Мой рассказ о фактах из жизни великого писателя Чингиза Айтматова на конференции, которая состоялась в Общественной палате Российской Федерации

 

 

Сказки дедушки Мусы

https://www.litres.ru/musa-murataliev-24184715/skazki-dedushki-musy/

Сказки дедушки Мусы

Дорогое моему сердцу издательство ЛитРес: Самиздат выпустило очередную мою книгу. Меня радует оперативность доставки моих текстов читателям. Думаю, что это является мечтой любого пишущего человека.

Көзү ачык жана ууру

Муса Мураталиев: Көзү ачык жана ууру
Возможно, это изображение (стоит, молния и природа)

Азыркыларга жомок

Күндөрдүн бир күнүндө кандын казынасы чабылат. Кан акылмандарын чакыртат. Алыс жашагандары ат минип, жакындагылары жөө келет. Келгендер саны кыркка жеткенде кан алардын алдына чыгып:

– Казынам тонолду! Алы келишинче алып, жешинче жеп кетти, – деп тепсеп турган килемди камчысы менен сабап иет.

Кандын оң көзү делчү Черик жер карап туралбай:

– Каным, бушаймандыгыңызды тең бөлүшөм, бирок ууру кармоого жокмун, – дейт.

Кандын оң көзү болууну самап жүргөн Кыпчак кепти улайт:

– Улуу каным, сиздин шул оор кайгыңыз менин оор кайгым! Бул жолу мен да тээк боло албайт окшодум.

Үчүнчү болуп кепти Бугу алат:

Читать далее Көзү ачык жана ууру

Искендер жана Асанкайгы

Сайт Олжобай Шакир опубликовал ещё одну мою сказку «Александр Македонский и Асанкайгы».

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

Дал ушул чыгарманы улуттук адабияттын зоболосун өстүрө турган автордук миф деп санайм. Биз элдик адабияттагы, элдик фольклордогу каармандарга экинчи өмүр тартуулай албай келебиз. Саналуу авторлордон Алыкул Осмонов, Шүкүрбек Бейшеналиев менен Кубатбек Жусубалиев Толубай сынчыны өз-өзүнчө көркөм туюнтмага айлантып келишти. А бу жерде Мусакенин авторлук мифи да кыргыз адабиятынын казынасын байытаар көркөм дөөлөттөрдүн бири.
Муса Мураталиев: Искендер жана Асанкайгы (шедевр)

Новые книги

Мои электронные книги, опубликованные на издательском сервисе ЛитРеса, теперь можно прочитать и на бумажном носителе.