Жаныл Жусупжан. «Биздин замандын артыкбаш адамы» («Лишний человек нашего времени»)

http://www.azattyk.org/content/kyrgyzstan_kyrgyz_writer_musa_murataliev_jan_11_2012/24446576.htmlБиздин замандын артыкбаш адамы