Мураталиев Муса
Официальный сайт писателя
Главная страница » Муса Мураталиев. Жаман.(«Манас айтуу» романдан)

Муса Мураталиев. Жаман.(«Манас айтуу» романдан)

автор Муса Мураталиев
Один комментарий

Колуңуздагы чыгарма эски жана жаңы заман таасири астында жазылды.
Эски заман эпкини катары Түндүк Азия менен Борбордук Азиянын байыркы элдеринин бири кыргыз элинин оболку тарыхы иликтөөгө алынды. Кыргыздын кырк уруу системасын иликтөө аны «Манастын» турптына алып келгендиктен улуу мурастын сюжетин баштан-аяк чечмелеп чыгуу китептин кыйла бөлүгүн түздү.
Кыргыздын жоголуп кеткен урууларынын тагдыры берилип, алар жашап өткөн кездердеги алар тебишкен байыркы элдер: хунндар, гунндар, кем-кемжуттар, кытайлар, дасялар жана бири менен биринин кантип кармашкандары притча түрүндө чагылдырылды.
Жаңы заман эпкини катары советтик империянын кыйрашы маскөөлүк жашоонун негизинде берилди. Орусиялыктар психологиясында болуп аткан өзгөрүүлөр, коомчулукту кеңири кучагына алган кылмыштуулук алар менен табакташ болуп кеткен чекисттер турмушу чагылдырылды.
Баш каарман Бек Мурза орус досу Юрий Уста, немис досу Леонард Линкс, кыргыз досу Асан Жапар жана америкалык досу Чарльз Стивенсон болуп андай жашоону кантип баштарынан өткөрүшү баяндалды.

Скачать УУЛУМА ДЕГЕН КОНСПЕКТ

Вас также может заинтересовать

Один комментарий

uson 31 декабря 2009 - 15:18

Мусаке, бул ишти жай отуруп акыл калчап синириш керек экен. Ал иш акрындап болоор дейм. Сааты келгенде кенири пикир пайда болот эмеспи. Оболку ощущения боюнча айтканда татаал иш окшоду. Мага конул имергени башкача, адаттан тыш “угол зрениянадан” каралып жатканында. Ишти уланнышына тилектешмин. Саламым менен баягы жаман ининиз Усен Касыбеков

Комментирование отключено.